Manifold

Manifold

Platform

Manifold cho phép người tạo web3 có quyền sở hữu sáng tạo thực sự, duy trì nguồn gốc xuất xứ trên chuỗi và tương tác với tất cả các thị trường NFT chính.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

End:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Platform

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Manifold

Manifold cho phép người tạo web3 có quyền sở hữu sáng tạo thực sự, duy trì nguồn gốc xuất xứ trên chuỗi và tương tác với tất cả các thị trường NFT chính.

Phân Bổ Token Của Manifold
Hình ảnh