Mangata (MGA)

Mangata (MGA)

Blockchain Service

Mangata là trung tâm một cửa để giao dịch và đầu tư vào tài sản Polkadot. Ứng cử viên Parachain sẽ mang lại sự công bằng trong thế giới giao dịch, giảm thiểu hoạt động gian lận và cung cấp 0 chi phí khí đốt. Bằng chứng về tính thanh khoản được sử dụng để hợp nhất việc đặt cược và cung cấp thanh khoản, do đó, những người xác thực được khuyến khích thông qua khai thác thanh khoản.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 31, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MGA

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

$1,400,000

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Mangata (MGA)

Mangata là trung tâm một cửa để giao dịch và đầu tư vào tài sản Polkadot. Ứng cử viên Parachain sẽ mang lại sự công bằng trong thế giới giao dịch, giảm thiểu hoạt động gian lận và cung cấp 0 chi phí khí đốt. Bằng chứng về tính thanh khoản được sử dụng để hợp nhất việc đặt cược và cung cấp thanh khoản, do đó, những người xác thực được khuyến khích thông qua khai thác thanh khoản.

Phân Bổ Token Của Mangata (MGA)