Luxon

Luxon

Gaming

LUXON là một nền tảng Web3 đọc các giao dịch của người dùng trên chuỗi để xác định phong cách chơi của họ.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Gaming

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Luxon

 Luxon là gì?

LUXON là một nền tảng Web3 đọc các giao dịch của người dùng trên chuỗi để xác định phong cách chơi của họ. Tải xuống Trình khởi chạy để chơi trò chơi và nhận NFT.

Nhà đầu tư

BitKraft, FTX Ventures, SEUM GuidFi, Vista Labs, Formless Capital, Line games, Blocore, SBXG

Luxon-investors

Phân Bổ Token Của Luxon