LitLab Games (LITT)

LitLab Games (LITT)

Gaming

LitLab Games là nhà phát hành Esports đầu tiên tung ra các trò chơi được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối với nền kinh tế dựa trên tiền điện tử.

Start:

May 1, 2023 00:00:00

End:

May 1, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

LITT

Mạng Blockchain:

Binance Smartchain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Gaming

Mục tiêu gọi vốn:

$50,000

Lượng token bán ra:

1,001 LITT

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về LitLab Games (LITT)

LitLab Games là gì?

LitLab Games là nhà phát hành Esports đầu tiên tung ra các trò chơi được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối với nền kinh tế dựa trên tiền điện tử. Là một dự án đầu tiên, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành nhà phát hành trò chơi Blockchain hàng đầu.

Lộ trình phát triển

Litlab-roadmap

Số liệu chi tiết 

LitLab-Tokenmetrics

 

Lịch mở khóa Token

LitLab-vesting

Đối tác và Ban cố vấn

Litlab-partners

Đội ngũ dự án

LitLab-team

LitLab-Team2

 

Phân Bổ Token Của LitLab Games (LITT)
Tổng cung:

3,000,000,000 LITT

Early Supporters:

105,000,000 LITT

Seed Round:

175,000,000 LITT

Strategic Sale:

200,000,000 LITT

Public Sale:

95,000,000 LITT

Team:

420,000,000 LITT

Advisors:

120,000,000 LITT

Marketing:

150,000,000 LITT

Reserves:

21,000,000 LITT

Airdrop:

30,000,000 LITT

Staking:

30,000,000 LITT

Farming Pool:

420,000,000 LITT

Rewards:

325,000,000 LITT

Khác:

690,000,000 LITT

Seed Round 5.83%
Strategic Sale 6.67%
Public Sale 3.17%
Team 14.00%
Advisors 4.00%
Marketing 5.00%
Reserves 0.70%
Airdrop 1.00%
Staking 1.00%
Farming Pool 14.00%
Rewards 10.83%
Khác 23.00%