Litentry Crowdloan (LIT)

Litentry Crowdloan (LIT)

Blockchain Service

Litentry là một giao thức Tổng hợp nhận dạng phi tập trung trên nhiều mạng, nó có cơ chế lập chỉ mục DID và mạng tính toán tín dụng dựa trên chất nền.

Start:

Nov 5, 2021 00:00:00

Ended:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

LIT

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

20,000,000 LIT

Launchpad:

Polkadot Parachain Crowdloan & Auction

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Seed Round:

0.180 USD

Giá Strategic Sale:

0.250 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Litentry Crowdloan (LIT)

Litentry Crowdloan là gì?

Litentry là một giao thức Tổng hợp nhận dạng phi tập trung trên nhiều mạng, nó có cơ chế lập chỉ mục DID và mạng tính toán tín dụng dựa trên chất nền. Giao thức cung cấp một dịch vụ tổng hợp danh tính phi tập trung, có thể tương tác để giảm thiểu khó khăn trong việc giải quyết các cơ chế DID bất khả tri. Litentry cung cấp một phương tiện an toàn mà qua đó người dùng quản lý danh tính của họ và các dApp có được tín dụng / danh tiếng theo thời gian thực của chủ sở hữu danh tính trên các blockchain khác nhau.

Lộ trình

Litentry Roadmap Ecosystem Building
Lộ trình Litentry
Litentry Roadmap Runtime Upgrade
Lộ trình Litentry 

Ứng dụng của mã thông báo Litentry 

Litentry Crowdloan Token Economy
Ứng dụng của Litentry 

Số liệu mã thông báo chi tiết

Detailed Token Metrics
Số liệu mã thông báo chi tiết

Phân phối mã thông báo

Token Distribution
Phân phối mã thông báo

Lịch trình phát hành mã thông báo

Token Release Schedule
Lịch trình phát hành mã thông báo

Đối tác & Cố vấn

Partners & Advisors
Đối tác & Cố vấn

Thành viên của nhóm

Team Members
Thành viên của nhóm

Nhà đầu tư

Investors
Hypersphere, Altonomy, Spark Digital Capital, Candaq, Signum Capital, SevenX Ventures, Divergence Ventures, Block VC, Digital Finance Group, TRGC Digital, FBG Capital, D1 Ventures, Paka Capital, NGC Ventures

Phân Bổ Token Của Litentry Crowdloan (LIT)
Tổng cung:

100,000,000 LIT

Seed Round:

8,000,000 LIT

Strategic Sale:

12,000,000 LIT

Foundation:

17,000,000 LIT

Team:

15,000,000 LIT

Ecosystem:

45,000,000 LIT

Khác:

3,000,000 LIT

Seed Round 8.00%
Strategic Sale 12.00%
Foundation 17.00%
Team 15.00%
Ecosystem 45.00%
Khác 3.00%