KwilDB (KWIL)

KwilDB (KWIL)

Blockchain Service

Kwil là cơ sở dữ liệu SQL không cần cấp phép đầu tiên cho mạng Internet phi tập trung.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

KWIL

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về KwilDB (KWIL)

Kwil là gì?

Kwil là cơ sở dữ liệu SQL không cần cấp phép đầu tiên cho mạng Internet phi tập trung.

Nhà đầu tư

FTX Ventures, Diital Currency Group, Blockchange, Alley Group

Phân Bổ Token Của KwilDB (KWIL)