Krypto Ranger (KRT)

Krypto Ranger (KRT)

Gaming

1KRT = 0.385 USD

Krypto Ranger là một GameFi phòng thủ tháp sáng tạo trên chuỗi khối BSC với lối chơi tuyệt vời, ý tưởng đến từ “Đại chiến Nyanko” và “LINE Rangers”.

Start:

Dec 20, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

KRT

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Gaming

Giá mở bán ICO:

1KRT = 0.385 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Krypto Ranger (KRT)

Krypto Ranger là gì?

Krypto Ranger là một GameFi phòng thủ tháp sáng tạo trên chuỗi khối BSC với lối chơi tuyệt vời, ý tưởng đến từ “Đại chiến Nyanko” và “LINE Rangers”.

Phân Bổ Token Của Krypto Ranger (KRT)
Tổng cung:

4,000,000 KRT

Private Sale:

100,000 KRT

Pre Sale:

390,000 KRT

Team:

400,000 KRT

Liquidity:

300,000 KRT

Marketing:

260,000 KRT

Rewards:

2,550,000 KRT

Private Sale 2.50%
Pre Sale 9.75%
Team 10.00%
Liquidity 7.50%
Marketing 6.50%
Rewards 63.75%