KAPS (KAPS)

KAPS là mã thông báo BSC theo tiêu chuẩn BEP20 cung cấp mức giá sàn vững chắc thông qua việc hình thành dự trữ stablecoin ban đầu và củng cố nó bằng phí giao dịch theo thời gian. Mã thông báo được sử dụng để quản trị và thưởng cho các thành viên cộng đồng tích cực của nó bằng khoản hoàn lại phí.

Start:

Feb 28, 2023 00:00:00

End:

Mar 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

KAPS

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về KAPS (KAPS)

KAPS là gì?

KAPS là mã thông báo BSC theo tiêu chuẩn BEP20 cung cấp mức giá sàn vững chắc thông qua việc hình thành dự trữ stablecoin ban đầu và củng cố nó bằng phí giao dịch theo thời gian. Mã thông báo được sử dụng để quản trị và thưởng cho các thành viên cộng đồng tích cực của nó bằng khoản hoàn lại phí.

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Số liệu chi tiết về KAPS

Detailed Token Metrics
Số liệu chi tiết về KAPS

Đối tác và Cố vấn

 Advisors
Cố vấn

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của KAPS (KAPS)