Infinity Exchange

Infinity Exchange

Blockchain Service

Infinity Exchange, một giao thức tài chính phi tập trung cung cấp hiệu quả vốn cấp thể chế cho các nhà giao dịch, nông dân năng suất và các nhà đầu tư có thu nhập cố định toàn cầu.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

Ethereum

Mạng Blockchain:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Infinity Exchange

Infinity Exchange là gì?

Infinity Exchange, một giao thức tài chính phi tập trung cung cấp hiệu quả vốn cấp thể chế cho các nhà giao dịch, nông dân năng suất và các nhà đầu tư có thu nhập cố định toàn cầu.

Infinity Exchange là một giao thức kết hợp chạy tính toán ngoài chuỗi và giải quyết các giao dịch trên chuỗi. Điều này cho phép chúng tôi giải quyết một số lỗi và thiếu hiệu quả cơ bản lớn nhất ngăn cản sự phát triển tiếp tục trong thế hệ đầu tiên của DeFi (“DeFi 1.0”), đồng thời tiếp tục cung cấp các giao dịch hoàn toàn liền mạch, không cần sự cho phép. Sáng kiến đầu tiên của chúng tôi là xây dựng một giao thức cho vay phù hợp với việc sử dụng của các tổ chức. Chúng tôi tin rằng Infinity Exchange đang thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ vào thế hệ tiếp theo của DeFi 2.0

.

About Infinity Exchange
About Infinity Exchange

Đối tác và Cố vấn

Partners
Đối tác

Phân Bổ Token Của Infinity Exchange