HyperCycle (HYPC)

HyperCycle (HYPC)

Platform

1 HYPC = 0.085 USD

HyperCycle đang xây dựng một thành phần nhỏ bé nhưng thiết yếu cho phép Máy AI giao dịch với các máy AI khác trong thời gian hoàn thiện dưới giây, dẫn đến sự xuất hiện chưa từng có

Start:

May 5, 2023 00:00:00

End:

May 10, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

HYPC

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Platform

Mục tiêu gọi vốn:

$1,200,000

Giá mở bán ICO:

1 HYPC = 0.085 USD

Chấp nhận thanh toán:

USDT

Launchpad:

Poolz, seedify

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về HyperCycle (HYPC)

HyperCycle là gì?

HyperCycle đang xây dựng một thành phần nhỏ bé nhưng thiết yếu cho phép Máy AI giao dịch với các máy AI khác trong thời gian hoàn thiện dưới giây, dẫn đến sự xuất hiện chưa từng có

Các tính năng của HyperCycle

 

Hypercyle-features

Số liệu chi tiết dự án

hypercycle-tokenmetrics

Đội ngũ dự án

hypercycle-team

Phân Bổ Token Của HyperCycle (HYPC)
Tổng cung:

2,147,483,648 HYPC

Seed Round:

63,400,254 HYPC

Private Sale:

74,329,994 HYPC

Public Sale 1:

18,018,018 HYPC

Public Sale 2:

14,117,647 HYPC

Partners:

123,480,310 HYPC

Team & Advisors:

322,122,547 HYPC

Ecosystem:

613,965,619 HYPC

Liquidity:

16,106,127 HYPC

Incentives:

472,446,403 HYPC

Rewards:

429,496,730 HYPC

Seed Round 2.95%
Private Sale 3.46%
Public Sale 1 0.84%
Public Sale 2 0.66%
Partners 5.75%
Team & Advisors 15.00%
Ecosystem 28.59%
Liquidity 0.75%
Incentives 22.00%
Rewards 20.00%