Humanode (HMND)

Humanode (HMND)

Blockchain Service

1 HMND = 0.1725 USD

Humanode là Hệ thống tài chính công không được phép dựa trên sự đồng thuận giữa các nút bình đẳng của con người với chính sách tiền tệ dựa trên quy tắc nhắm mục tiêu tăng trưởng giá trị thực và phát thải theo tỷ lệ.

Start:

Sep 14, 2022 00:00:00

End:

Sep 27, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

HMND

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

$9,050,000

Giá mở bán ICO:

1 HMND = 0.1725 USD

Launchpad:

Tokensoft

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Public Sale 1:

0.1725 USD

Giá Public Sale 2:

0.15 USD

Giá Public Sale 3:

0.13 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Humanode (HMND)

Humanoden (HMND) là gì?

Humanode là Hệ thống tài chính công không được phép dựa trên sự đồng thuận giữa các nút bình đẳng của con người với chính sách tiền tệ dựa trên quy tắc nhắm mục tiêu tăng trưởng giá trị thực và phát thải theo tỷ lệ.

Lộ trình phát triển

Lộ trình Humanode
Lộ trình phát triển của Humanode

Ứng dụng của Humanode

Kinh tế mã thông báo Humanode
Ứng dụng của Humanode

Số liệu chi tiết về Humanode

Số liệu mã thông báo chi tiết
Số liệu mã thông báo chi tiết

Phân bổ token

Phân phối mã thông báo hình người
Phân phối token

Lịch mở khóa token

Lịch trình phát hành mã thông báo Humanode
Lịch mở khóa token Humanode

Đội ngũ dự án

Đội Humanode

Đội Humanode
Đội ngũ dự án Humanode

Đối tác & Nhà đầu tư

Đối tác của Humanode
Đối tác và nhà đầu tư của Humanode

Phân Bổ Token Của Humanode (HMND)
Tổng cung:

400,000,000 HMND

Early Supporters:

20,000,000 HMND

Seed Round:

40,000,000 HMND

Strategic Sale:

40,000,000 HMND

Public Sale 1:

20,000,000 HMND

Public Sale 2:

20,000,000 HMND

Public Sale 3:

20,000,000 HMND

Team:

80,000,000 HMND

Ecosystem:

40,000,000 HMND

Reserves:

110,000,000 HMND

Khác:

10,000,000 HMND

Seed Round 10.00%
Strategic Sale 10.00%
Public Sale 1 5.00%
Public Sale 2 5.00%
Public Sale 3 5.00%
Team 20.00%
Ecosystem 10.00%
Reserves 27.50%
Khác 2.50%
Video
Video Video Button