Hubble Protocol  (HBB)

Hubble Protocol (HBB)

Protocol

1 HBB = 1 USD

Hubble là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) chia sẻ phí được xây dựng trên Solana. Hubble sẽ cung cấp nhiều dịch vụ DeFi khi giao thức và DeFi tiếp tục phát triển và mở rộng.

Start:

Jan 11, 2022 00:00:00

Ended:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

HBB

Mạng Blockchain:

Solana

Loại token:

SPL

Thể loại:

Protocol

Mục tiêu gọi vốn:

$12,500,000

Lượng token bán ra:

4,000,000 HBB

Giá mở bán ICO:

1 HBB = 1 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Hubble Protocol (HBB)

Giao thức Hubble là gì?

Hubble là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) chia sẻ phí được xây dựng trên Solana. Hubble sẽ cung cấp nhiều dịch vụ DeFi khi giao thức và DeFi tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hubble bắt đầu hành trình DeFi trong Giai đoạn 1 với trọng tâm là vay và đúc USDH. Người dùng có thể gửi nhiều loại tài sản tiền điện tử như SOL, BTC, ETH và các loại khác để vay tới 90,9% LTV bằng USDH. Trong khi vay, người dùng có thể kiếm được lợi nhuận từ tiền gửi của họ.

Các khoản vay này được đảm bảo thông qua Nhóm tiền gửi USDH ổn định được thực hiện bởi các nhà cung cấp Nhóm ổn định để thanh toán các khoản nợ xấu và kiếm được khoản chênh lệch ~ 10% trong tài sản thanh lý. Ngoài ra, những người dùng gửi USDH trong Nhóm ổn định sẽ kiếm được HBB, mã thông báo quản trị của Hubble.

Phân phối mã thông báo

Token Distribution
Phân phối mã thông báo

Nhà đầu tư

investors
Nhà đầu tư

Phân Bổ Token Của Hubble Protocol (HBB)
Tổng cung:

100,000,000 HBB

Lượng cung lưu hành Ban đầu:

4,000,000 HBB

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn Ban đầu:

$100,000,000

Vốn hóa thị trường Ban đầu:

$4,000,000

Investors:

25,000,000 HBB

Team:

23,000,000 HBB

Advisors:

1,000,000 HBB

Community:

51,000,000 HBB

Investors 25.00%
Team 23.00%
Advisors 1.00%
Community 51.00%