Honorworld

Honorworld

Gaming

Honor World là một nền tảng GameFi sáng tạo được xây dựng bởi người dùng, người sáng tạo, nhà phát triển và các cộng đồng khác.

Start:

Dec 16, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

HWT

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Gaming

Launchpad:

NFTb

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Honorworld

Honorworld là gì?

Honor World là một nền tảng GameFi sáng tạo được xây dựng bởi người dùng, người sáng tạo, nhà phát triển và các cộng đồng khác.

Lộ trình

Phân bổ Token

Community: 51%

Market: 6%

Ecosystem: 16%

Strategic Partner: 9%

Team: 18%

Đối tác

Phân Bổ Token Của Honorworld
Tổng cung:

1,000,000,000 HWT

Team:

180,000,000 HWT

Partners:

90,000,000 HWT

Community:

510,000,000 HWT

Ecosystem:

160,000,000 HWT

Marketing:

60,000,000 HWT

Team 18.00%
Partners 9.00%
Community 51.00%
Ecosystem 16.00%
Marketing 6.00%