Honeyland (HXD)

Honeyland (HXD)

GameFi

Honeyland là tựa game đầu tiên của Hexagon Studios, Một trò chơi AAA vui nhộn, ưu tiên người chơi sử dụng các nguyên tắc cơ bản của trò chơi web2 truyền thống với trải nghiệm tích hợp web3 liền mạch vào Honeyverse, nơi bạn sẽ tìm thấy các trò chơi AAA siêu ngẫu nhiên, may rủi và may rủi hơn.

Start:

Mar 14, 2023 00:00:00

End:

Mar 16, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

HXD

Mạng Blockchain:

Solana

Loại token:

SPL

Thể loại:

GameFi

Launchpad:

Solanium, Trustpad

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Honeyland (HXD)

Honeyland là gì?

Honeyland là tựa game đầu tiên của Hexagon Studios, Một trò chơi AAA vui nhộn, ưu tiên người chơi sử dụng các nguyên tắc cơ bản của trò chơi web2 truyền thống với trải nghiệm tích hợp web3 liền mạch vào Honeyverse, nơi bạn sẽ tìm thấy các trò chơi AAA siêu ngẫu nhiên, may rủi và may rủi hơn.

Phân bổ Token

Tổng cung 1,000,000,000 HONEY ($HXD) tđược phân bổ như sau

70,000,000 (7%) – Vòng Hạt giống

50,000,000 (5%) – Vòng bán kín A

90,000,000 (9%) – Vòng bán kín B

20,000,000 (2%) – Vòng bán công khai

350,000,000 (35%)- Phần thưởng người chơi

160,000,000 (16%) – Đội ngũ chính

50,000,000 (5%) – Ban cố vấn

30,000,000 (3%) – Nhà phát triển

10,000,000 (1%) – Nghệ sĩ

20,000,000 (2%) – Marketing

50,000,000 (5%) – Dự trữ

50,000,000 (5%) – Thanh khoản

50,000,000 (5%) – Ngân quỹ

Phân Bổ Token Của Honeyland (HXD)
Tổng cung:

1,000,000,000 HXD

Seed Round:

70,000,000 HXD

Private Sale 1:

50,000,000 HXD

Private Sale 2:

90,000,000 HXD

Public Sale:

20,000,000 HXD

Team:

160,000,000 HXD

Developers:

30,000,000 HXD

Advisors:

50,000,000 HXD

Liquidity:

50,000,000 HXD

Treasury:

50,000,000 HXD

Marketing:

20,000,000 HXD

Airdrop:

50,000,000 HXD

Rewards:

350,000,000 HXD

Khác:

10,000,000 HXD

Seed Round 7.00%
Private Sale 1 5.00%
Private Sale 2 9.00%
Public Sale 2.00%
Team 16.00%
Developers 3.00%
Advisors 5.00%
Liquidity 5.00%
Treasury 5.00%
Marketing 2.00%
Airdrop 5.00%
Rewards 35.00%
Khác 1.00%