Heptagon

Heptagon

Gaming

Heptagon là một nền tảng hiệu quả và sáng tạo, nơi người dùng có thể tham gia bằng ví phi tập trung của họ và thực hiện các giao dịch của họ bằng Hepta Token.

Start:

Dec 12, 2022 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

HEPTA

Mạng Blockchain:

Ethereum

Thể loại:

Gaming

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Heptagon

Heptagon là gì?

Heptagon là một nền tảng hiệu quả và sáng tạo, nơi người dùng có thể tham gia bằng ví phi tập trung của họ và thực hiện các giao dịch của họ bằng Hepta Token.

Partners & Advisors

Heptagon-partners

heptagon-partners-2

Team Members

Heptagon-Team

Phân Bổ Token Của Heptagon