Futurent (FUTR)

Futurent (FUTR)

Blockchain Service

1 FUTR = 0.03 USD

Futurent cung cấp bất động sản NFT phân đoạn và một nền tảng blockchain tuyệt vời để niêm yết và cho thuê các tài sản Metaverse hàng xa xỉ.

Start:

Dec 12, 2022 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

FUTR

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Blockchain Service

Giá mở bán ICO:

1 FUTR = 0.03 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Early Supporters:

0.016

Giá Seed Round:

0.02

Giá Strategic Sale:

0.024

Giá Private Sale:

0.0027

Giá Public Sale:

0.03

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Futurent (FUTR)

Futurent là gì?

Futurent cung cấp bất động sản NFT phân đoạn và một nền tảng blockchain tuyệt vời để niêm yết và cho thuê các tài sản Metaverse hàng xa xỉ.

Lộ trình phát triển

Futurent-roadmap

 

Chi tiết thông số token

Futurent-tokenomics

Phân bổ Token

Futurent-distribution

 

Đối tác và Ban cố vấn

Đối tác

Futurent-partners

 

Ban cố vấn

Futurent-advisors

Đội ngũ dự án

Futurent-team

Nhà đầu tư

TBA

Phân Bổ Token Của Futurent (FUTR)
Tổng cung:

1,000,000,000 FUTR

Early Supporters:

40,000,000 FUTR

Seed Round:

80,000,000 FUTR

Strategic Sale:

60,000,000 FUTR

Private Sale:

40,000,000 FUTR

Public Sale:

30,000,000 FUTR

Team:

100,000,000 FUTR

Partners:

50,000,000 FUTR

Advisors:

60,000,000 FUTR

Ecosystem:

80,000,000 FUTR

Liquidity:

80,000,000 FUTR

Treasury:

100,000,000 FUTR

Marketing:

100,000,000 FUTR

Staking:

180,000,000 FUTR

Seed Round 8.00%
Strategic Sale 6.00%
Private Sale 4.00%
Public Sale 3.00%
Team 10.00%
Partners 5.00%
Advisors 6.00%
Ecosystem 8.00%
Liquidity 8.00%
Treasury 10.00%
Marketing 10.00%
Staking 18.00%