Forta

Forta là giao thức bảo mật thời gian chạy phi tập trung đầu tiên cho các hợp đồng thông minh, do OpenZeppelin ươm tạo.

Start:

Oct 1, 2021 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Protocol

Đã nhận:

23,000,000 USDT

Launchpad:

Updating

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Forta

Forta là gì?

Forta là giao thức bảo mật thời gian chạy phi tập trung đầu tiên cho các hợp đồng thông minh, do OpenZeppelin ươm tạo. Các giao thức, DAO, nhà đầu tư và cá nhân có thể sử dụng Forta để giám sát hoạt động giao dịch và nhận cảnh báo về các sự kiện liên quan đến bảo mật, tài chính, hoạt động và quản trị trên Lớp 1, Lớp 2 và các sidechains.

Nhà đầu tư

Forta Investors

Phân Bổ Token Của Forta
Video
Video Video Button