Florester (FLOR)

Florester (FLOR)

Blockchain Service

Chúng tôi tại FLOR tham gia nhóm nghiên cứu nhân quả và phát triển các giải pháp giúp chống lại sự thay đổi khí hậu với thị trường tín chỉ carbon. Ý tưởng của thị trường này là gán giá trị cho Khí nhà kính – do đó trừng phạt những người phát thải nhiều Khí nhà kính hơn hạn ngạch được phân bổ và thưởng cho những người phát thải ít khí nhà kính hơn.

Start:

Oct 1, 2022 00:00:00

Ended:

Jun 1, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

FLOR

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Florester (FLOR)

Florester là gì?

Biến đổi khí hậu trong thế giới của chúng ta trở nên quan trọng hơn mỗi ngày. Chúng tôi tại FLOR tham gia nhóm nghiên cứu nhân quả và phát triển các giải pháp giúp chống lại sự thay đổi khí hậu với thị trường tín chỉ carbon. Ý tưởng của thị trường này là gán giá trị cho Khí nhà kính – do đó trừng phạt những người phát thải nhiều Khí nhà kính hơn hạn ngạch được phân bổ và thưởng cho những người phát thải ít khí nhà kính hơn.

Bằng cách định giá lượng phát thải KNK, có thể sửa chữa động các thất bại của thị trường. Sự nóng lên toàn cầu là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong 50 năm tới.

Thông qua giải pháp công nghệ của mình, chúng tôi tạo ra những tiến bộ to lớn cho hạnh phúc của hành tinh của chúng ta và cho những người sống ở đó, giảm hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu. FLOR là một nền tảng tiền tệ và môi trường, một trang web cung cấp các hoạt động tín dụng cho các cá nhân và công ty thuộc bất kỳ quy mô nào muốn tham gia vào thị trường này.
Đồng xu FLOR sẽ cho phép người dùng kết hợp bù trừ carbon vào các hợp đồng thông minh, trao quyền và toàn quyền quản lý thông qua Ví của chúng tôi.

Các tính năng của Florester

Florester Unique Features
Các tính năng của Florester 

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án
Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Florester (FLOR)