FlippinLabs (FLIP)

NFT

1 FLIP = 0.025 USD

Flippin là một cộng đồng riêng và nền tảng được kiểm soát bởi NFT. Trò chơi PvP, Blue chip NFT, Xổ số BTC & ETH.

Start:

May 19, 2023 00:00:00

End:

May 20, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

FLIP

Mạng Blockchain:

Polygon

Thể loại:

NFT

Mục tiêu gọi vốn:

$100,000

Giá mở bán ICO:

1 FLIP = 0.025 USD

Launchpad:

Kommunitas

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về FlippinLabs (FLIP)

Flippin là gì?

Flippin là một cộng đồng riêng và nền tảng được kiểm soát bởi NFT. Trò chơi PvP, Blue chip NFT, Xổ số BTC & ETH.

Lộ trình phát triển

FilppinLabs-Roadmap

Tính năng Token

FlippinLabs-Tokenomics

Phân Bổ Token Của FlippinLabs (FLIP)
Tổng cung:

10,000,000 FLIP