Farmer Crypto (FCC)

Farmer Crypto (FCC)

Gaming

1 FCC = 0.12 USD

Farmer Crypto là một nhóm nông dân hạnh phúc từ BSC Blockchain.

Start:

Aug 24, 2022 00:00:00

Ended:

Aug 25, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

FCC

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Gaming

Giá mở bán ICO:

1 FCC = 0.12 USD

Launchpad:

None

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Farmer Crypto (FCC)

Farmer Crypto là gì?

Farmer Crypto là một nhóm nông dân hạnh phúc từ BSC Blockchain.
Thu hoạch cây trồng từ các bản đồ nông trại khác nhau để kiếm phần thưởng FCC! Thuê nông dân để xây dựng một đội và bắt đầu một chương mới trong công việc kinh doanh của bạn! Bằng cách mua các loại NFT khác nhau, bạn có thể phát triển chiến lược của riêng mình để kiếm lợi nhuận từ Farmer Crypto, trò chơi thú vị dễ dàng nhất mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Các tính năng của Farmer Crypto

Đang cập nhật…

Lộ trình phát triển

2022 Q2
 • Web Design
 • Visual & Game Design
 • Planning Gameplay
 • Develop Smart Contract
 • Building Community
2022 Q3-1
 • Alpha Test
 • Private Sale
 • Community Promotion
2022 Q3-2
 • Beta Test
 • Launch Marketing
 • Community AMA
 • Pre-sale INO
 • Whitelist INO Sale
2022 Q3-3
 • IDO Whitelist
 • IDO
 • PancakeSwap
 • Start Mint
 • Farm Map
 • Launch Game
 • Shop
 • Staking
2022 Q4
 • Manager NFT
 • Golden Carrot
 • Marketplace
 • Guild
 • Contact with Major Platforms

Ứng dụng của Farmer Crypto

Đang cập nhật…

Số liệu chi tiết về Farmer Crypto

Private Sale
Rate: 5%, 1,000,000 FCC
Value: 1 BNB = 3,125 FCC
Price: 1 FCC = 0.096 U (Calculated at BNB=300U)
Unlock 25% first, then unlock 25% every month.
IDO pre-sale
Rate: 10%, 2,000,000 FCC
Hard cap: 800 BNB
Soft cap: 500 BNB
Maximum purchase per person: 0.1 BNB – 3 BNB
Value: 1 BNB = 2,500 FCC
Price: 1 FCC = 0.12 USD (Calculated at BNB=300U)
Unlock 40% first, then unlock 30% every month.
PancakeSwap
80% of pre-sale BNB will be added to the liquidity pool
Rate: 6.4%, 1,280,000 FCC
Value: 1 BNB = 2,000 FCC
Price: 1 FCC = 0.15 USD (Calculated at BNB=300U)

Phân bổ token Farmer Crypto

Lịch mở khóa Farmer Crypto

Private Sale: First 25%, unlock 25% per month

IDO: First 40%, unlock 30% per month

Liquidity: Lock 1 Year

Marketing: First 30%, then unlock 30%, 20%, 20% per month

Reward Pool: Lock

Team: Lock 1 Year

Đối tác và Cố vấn

Đội ngũ dự án

Nhà đầu tư

Đang cập nhật…

Phân Bổ Token Của Farmer Crypto (FCC)
Tổng cung:

20,000,000 FCC

Private Sale:

1,000,000 FCC

Public Sale:

2,000,000 FCC

Team:

2,000,000 FCC

Liquidity:

1,280,000 FCC

Marketing:

2,400,000 FCC

Private Sale 5.00%
Public Sale 10.00%
Team 10.00%
Liquidity 6.40%
Marketing 12.00%