Evolve (EVL)

Evolve – nền tảng theo dõi dự án và gây quỹ kích thước đầy đủ đầu tiên trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho mọi người có thể thực hiện IDO, đồng thời kiểm duyệt các dự án và để những chất lượng đó ở mức phù hợp.

Start:

Aug 15, 2022 00:00:00

Ended:

Aug 16, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

EVL

Mạng Blockchain:

Solana

Loại token:

SPL

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Evolve (EVL)

Evolve là gì?

Evolve – nền tảng theo dõi dự án và gây quỹ kích thước đầy đủ đầu tiên trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho mọi người có thể thực hiện IDO, đồng thời kiểm duyệt các dự án và để những chất lượng đó ở mức phù hợp.

Được xây dựng trên giao thức Solana, nền tảng của chúng tôi có mọi thứ bạn cần để khởi chạy thành công một dự án: từ thảo luận về khái niệm với các nhà phân tích của chúng tôi đến phát hành sản phẩm DeFi cuối cùng. Người dùng chọn những gì để đầu tư tiền của họ vào chính họ và chúng tôi đảm bảo tính hợp pháp của các dự án được trình bày trên nền tảng của chúng tôi.

Điều này có lợi cho cả cộng đồng và nhà đầu tư. Bạn có thể được đưa vào nền tảng sau khi vượt qua kiểm duyệt, sử dụng các công cụ nền tảng để tạo hợp đồng thông minh và thiết kế dự án của bạn, nhận các khoản đầu tư và hỗ trợ ban đầu cho dự án của bạn, cũng như hỗ trợ thêm.

Chúng tôi muốn nhiều người có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng của họ và biến chúng thành hiện thực. Chúng tôi muốn thế giới tiền điện tử phát triển và chúng tôi phát triển cùng với nó.

Các tính năng của Evolve

 Evolve Unique Features
Các tính năng của Evolve

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Phân bổ Token

Token Distribution
Phân bổ Token

Lịch mở khóa token

Token Release Schedule
Lịch mở khóa token

Phân Bổ Token Của Evolve (EVL)
Tổng cung:

100,000,000 EVL

Seed Round:

8,000,000 EVL

Private Sale:

12,000,000 EVL

Public Sale:

2,000,000 EVL

Team:

15,000,000 EVL

Advisors:

5,000,000 EVL

Liquidity:

16,000,000 EVL

Marketing:

10,000,000 EVL

Staking:

20,000,000 EVL

Community Rewards:

12,000,000 EVL

Seed Round 8.00%
Private Sale 12.00%
Public Sale 2.00%
Team 15.00%
Advisors 5.00%
Liquidity 16.00%
Marketing 10.00%
Staking 20.00%
Community Rewards 12.00%