Elementies (ELM)

Elementies (ELM)

Gaming

1 ELM = 0.008 USD

Elementies là trò chơi lấy cảm hứng từ Pokenon, chơi để kiếm tiền trong vũ trụ trò chơi sử dụng chuỗi khối Solana.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

ELM

Mạng Blockchain:

Solana

Loại token:

SPL

Thể loại:

Gaming

Giá mở bán ICO:

1 ELM = 0.008 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Seed Round:

0.006 USD

Giá Private Sale:

0.007 USD

Giá Pre Sale:

0.0025 USD

Giá Public Sale:

0.008 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Elementies (ELM)

Elementies là gì?

Elementies là trò chơi lấy cảm hứng từ Pokenon, chơi để kiếm tiền trong vũ trụ trò chơi sử dụng chuỗi khối Solana. Trò chơi sẽ có sẵn trên PC, macOS, Androi và IOS. Trò chơi là các nhân vật manin là Elementies, token NFT được sử dụng trong trò chơi.

Các tính năng của Elementies

Đang cập nhật…

Lộ trình phát triển

Ứng dụng của Elementies

Số liệu chi tiết về Elementies

Phân bổ token & Lịch mở khóa Elementies

Đối tác và Cố vấn

Đang cập nhật…

Đội ngũ dự án

Đang cập nhật…

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư: Solar Eco Fund, J8 Ventures, Gravition Fund, Cryptology Asset Group, Big Brain Holdings

Phân Bổ Token Của Elementies (ELM)
Tổng cung:

2,000,000,000 ELM

Seed Round:

100,000,000 ELM

Private Sale:

280,000,000 ELM

Pre Sale:

100,000,000 ELM

Public Sale:

20,000,000 ELM

Team:

300,000,000 ELM

Advisors:

40,000,000 ELM

Liquidity:

100,000,000 ELM

Marketing:

80,000,000 ELM

Airdrop:

20,000,000 ELM

Staking:

480,000,000 ELM

Play To Earn:

480,000,000 ELM

Seed Round 5.00%
Private Sale 14.00%
Pre Sale 5.00%
Public Sale 1.00%
Team 15.00%
Advisors 2.00%
Liquidity 5.00%
Marketing 4.00%
Airdrop 1.00%
Staking 24.00%
Play To Earn 24.00%