Element Finance (PT)

Element Finance (PT)

Protocol

Element Finance là một giao thức cho phép người dùng tìm kiếm lợi nhuận cố định cao trên thị trường DeFi. Người dùng có thể truy cập, thông qua hệ sinh thái và các AMM hiện có với mức chiết khấu, không giới hạn thời gian, cho phép trao đổi tài sản được chiết khấu và tài sản cơ bản bất cứ lúc nào. Thu nhập theo tỷ lệ cố định có thể được đảm bảo bằng cách trao đổi bất kỳ tài sản cơ bản chính nào. Giao thức Element không yêu cầu người trung gian đáng tin cậy và cho phép giao dịch nhanh chóng và hiệu quả các khoản lợi nhuận cố định và thay đổi.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

End:

Dec 31, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

PT

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Protocol

Mục tiêu gọi vốn:

$32,000,000

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Element Finance (PT)

Element Finance là một giao thức cho phép người dùng tìm kiếm lợi nhuận cố định cao trên thị trường DeFi. Người dùng có thể truy cập, thông qua hệ sinh thái và các AMM hiện có với mức chiết khấu, không giới hạn thời gian, cho phép trao đổi tài sản được chiết khấu và tài sản cơ bản  bất cứ lúc nào. Thu nhập theo tỷ lệ cố định có thể được đảm bảo bằng cách trao đổi bất kỳ tài sản cơ bản chính nào. Giao thức Element không yêu cầu người trung gian đáng tin cậy và cho phép giao dịch nhanh chóng và hiệu quả các khoản lợi nhuận cố định và thay đổi.

Phân Bổ Token Của Element Finance (PT)