Drift Protocol

Drift Protocol là sàn giao dịch hoán đổi vĩnh viễn đầu tiên tận dụng DAMM. DAMM của Drift dựa trên AMM ảo (vAMM) nhưng khác ở chỗ nó có một cơ chế mới tự động điều chỉnh để hiệu chỉnh lại tính thanh khoản trong nhóm giao dịch dựa trên nhu cầu của người tham gia và lãi suất mở.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Solana

Loại token:

SPL

Thể loại:

Centralized Exchanges

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Drift Protocol

Drift Protocol là sàn giao dịch hoán đổi vĩnh viễn đầu tiên tận dụng DAMM. DAMM của Drift dựa trên AMM ảo (vAMM) nhưng khác ở chỗ nó có một cơ chế mới tự động điều chỉnh để hiệu chỉnh lại tính thanh khoản trong nhóm giao dịch dựa trên nhu cầu của người tham gia và lãi suất mở. Do đó, DAMM có tiềm năng linh hoạt hơn so với vAMM và AMM truyền thống, dẫn đến định cỡ đơn đặt hàng hiệu quả hơn về vốn và giảm trượt giá.

Phân Bổ Token Của Drift Protocol