Digiverse (DIGI)

Digiverse (DIGI)

Blockchain Service

1 DIGI = 0.4 USD

Digiverse siêu dữ liệu kỹ thuật số nhằm tạo ra nhận thực về thực tế ảo. 

Start:

Jan 9, 2024 00:00:00

Ended:

Jan 9, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

DIGI

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

$100,000

Giá mở bán ICO:

1 DIGI = 0.4 USD

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Digiverse (DIGI)

Digiverse là gì?

Digiverse siêu dữ liệu kỹ thuật số nhằm tạo ra nhận thực về thực tế ảo.

Các tính năng của Digiverse

Lộ trình phát triển

Số liệu chi tiêt Token

Phân bổ Token

Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Digiverse (DIGI)
Tổng cung:

100,000,000 DIGI

Early Supporters:

350,000 DIGI

Seed Round:

5,000,000 DIGI

Private Sale:

6,000,000 DIGI

Public Sale:

4,000,000 DIGI

Team:

10,000,000 DIGI

Advisors:

8,000,000 DIGI

Ecosystem:

25,650,000 DIGI

Liquidity:

20,000,000 DIGI

Seed Round 5.00%
Private Sale 6.00%
Public Sale 4.00%
Team 10.00%
Advisors 8.00%
Ecosystem 25.65%
Liquidity 20.00%