Coherent

Coherent là cơ sở hạ tầng cốt lõi cung cấp dữ liệu web3. Các API đơn giản của Coherent cho phép các nhà phát triển xây dựng trải nghiệm người dùng phong phú mà không tốn nhiều công sức.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Coherent

Coherent là gì?

Coherent là cơ sở hạ tầng cốt lõi cung cấp dữ liệu web3. Các API đơn giản của Coherent cho phép các nhà phát triển xây dựng trải nghiệm người dùng phong phú mà không tốn nhiều công sức.

Nhà đầu tư

Coherent-logo

Phân Bổ Token Của Coherent