Chainpals (CHP)

Chainpals (CHP)

Platform

Chainpals là nền tảng giúp bạn thực hiện các khoản thanh toán tiền điện tử của mình một cách an toàn. Bạn có thể thực hiện các giao dịch tức thì hoặc các giao dịch dựa trên sự kiện quan trọng với Chainpals

Start:

Sep 1, 2022 00:00:00

Ended:

Sep 1, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

CHP

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Platform

Launchpad:

None

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Private Sale:

0.25 USD

Giá Pre Sale 1:

0.3 USD

Giá Pre Sale 2:

0.4 USD

Giá Pre Sale 3:

0.5 USD

Giá Public Sale 1:

1 USD

Giá Public Sale 2:

1.3 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Chainpals (CHP)

Chainpals (CHP) là gì?

Chainpals là nền tảng giúp bạn thực hiện các khoản thanh toán tiền điện tử của mình một cách an toàn. Bạn có thể thực hiện các giao dịch tức thì hoặc các giao dịch dựa trên sự kiện quan trọng với Chainpals. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể đưa ra tranh chấp và được giải quyết. Chainpals cho phép các giải pháp thanh toán an toàn và bảo mật bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain

Lộ trình phát triển

Lộ trình Chainpals
Lộ trình phát triển của Chainpals

Số liệu chi tiết

Số liệu mã thông báo chi tiết

Số liệu mã thông báo chi tiết
Số liệu chi tiết

Phân bổ token

Phân phối mã thông báo Chainpals
Phân bổ mã thông báo Chainpals

Phân Bổ Token Của Chainpals (CHP)
Tổng cung:

20,000,000 CHP

Private Sale:

300,000 CHP

Pre Sale 1:

250,000 CHP

Pre Sale 2:

250,000 CHP

Pre Sale 3:

500,000 CHP

Public Sale 1:

700,000 CHP

Public Sale 2:

1,000,000 CHP

Founders:

3,000,000 CHP

Marketing:

1,000,000 CHP

Reserves:

1,000,000 CHP

Development:

2,000,000 CHP

Khác:

10,000,000 CHP

Private Sale 1.50%
Pre Sale 1 1.25%
Pre Sale 2 1.25%
Pre Sale 3 2.50%
Public Sale 1 3.50%
Public Sale 2 5.00%
Founders 15.00%
Marketing 5.00%
Reserves 5.00%
Development 10.00%
Khác 50.00%
Video
Video Video Button