ChainML

ChainML đang xây dựng một giao thức có khả năng mở rộng, chống kiểm duyệt cho việc học máy và tính toán theo hướng dữ liệu phức tạp liên quan cho Web3.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về ChainML

ChainML là gì?

ChainML đang xây dựng một giao thức có khả năng mở rộng, chống kiểm duyệt cho việc học máy và tính toán theo hướng dữ liệu phức tạp liên quan cho Web3.

ChainML là một công ty khởi nghiệp Web3 giai đoạn đầu được thành lập bởi một nhóm các giám đốc điều hành công nghệ và chuyên gia máy học giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đang xây dựng một giao thức có thể mở rộng, chống giả mạo cho việc học máy phi tập trung và tính toán theo hướng dữ liệu phức tạp có liên quan cho Web3 và mở rộng các blockchains. ChainML đang hợp tác với các giao thức Web3 hàng đầu với tư cách là đối tác thiết kế để áp dụng học máy cho DeFi, cơ sở hạ tầng dữ liệu, trò chơi, xã hội và cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội đóng góp vào một mạng internet tốt hơn bằng cách trao quyền cho các tổ chức phi tập trung sử dụng học máy đồng thời cung cấp các lựa chọn có ý nghĩa về thuật toán cho người dùng Web3 và các bên liên quan khác.

Đối tác và Cố vấn

Partners
Đối tác
Partners
Đối tác
Advisors
Ban cố vấn

 Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Nhà đầu tư

Investors
Nhà đầu

Phân Bổ Token Của ChainML