Chain GPT (CGPT)

Chain GPT (CGPT)

Artificial Intelligence

1 CGPT = 0.005 USD

ChainGPT là một mô hình AI tiên tiến hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp mọi thứ liên quan đến công nghệ Crypto và Blockchain.

Start:

Mar 20, 2023 00:00:00

Ended:

Mar 20, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

CGPT

Thể loại:

Artificial Intelligence

Giá mở bán ICO:

1 CGPT = 0.005 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Chain GPT (CGPT)

Chain GPT là gì?

ChainGPT là một mô hình AI tiên tiến hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp mọi thứ liên quan đến công nghệ Crypto và Blockchain. Truy cập các giải pháp và trường hợp sử dụng không giới hạn bằng mô hình AI tiên tiến của chúng tôi: Phân tích chuỗi khối, giao dịch AI, phát triển hợp đồng thông minh, kiểm toán AI, quản lý rủi ro, nguồn tin tức về tiền điện tử, v.v.

 

Phân Bổ Token Của Chain GPT (CGPT)