Centiiv

Centiiv

Platform

Centiiv là một công ty khởi nghiệp ở châu Phi xây dựng các giải pháp để kết nối châu Phi với thị trường toàn cầu. Các trường hợp sử dụng của Centiiv được xây dựng để đáp ứng cuộc sống hàng ngày của người châu Phi. Việc hiện thực hóa lộ trình Centiiv sẽ giúp giải quyết các vấn đề lớn mà Châu Phi đang phải đối mặt về thương mại, vận tải và hậu cần, công nghệ tài chính (Fintech) và ươm tạo công nghệ.

Start:

Feb 27, 2023 00:00:00

Ended:

Mar 13, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

CNT

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Platform

Launchpad:

P2pb2b

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Centiiv

Centiiv là gì?

Centiiv là một công ty khởi nghiệp ở châu Phi xây dựng các giải pháp để kết nối châu Phi với thị trường toàn cầu. Các trường hợp sử dụng của Centiiv được xây dựng để đáp ứng cuộc sống hàng ngày của người châu Phi. Việc hiện thực hóa lộ trình Centiiv sẽ giúp giải quyết các vấn đề lớn mà Châu Phi đang phải đối mặt về thương mại, vận tải và hậu cần, công nghệ tài chính (Fintech) và ươm tạo công nghệ.

Lộ trình

Cố vấn

Đối tác

Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Centiiv