Cardinal

Cardinal là một Giao thức Solana cho phép quyền sở hữu có điều kiện đối với các NFT.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giới Thiệu Về Cardinal

 Cardinal là gì?

Cardinal là một Giao thức Solana cho phép quyền sở hữu có điều kiện đối với các NFT. Cardinal đang thúc đẩy tương lai của tiện ích NFT thông qua cho thuê, đăng ký, đặt cược, vé và hơn thế nữa.

Nhà đầu tư

Solana Ventures, Animoca Brands, Alameda Research, Dephil Digital, GMS, Protagonist

Phân Bổ Token Của Cardinal