BullDog Inu (BULL)

BullDog Inu (BULL)

Meme

Bulldog Inu muốn xây dựng một chuỗi meme vui nhộn để truyền bá nhận thức về việc nhận nuôi động vật.

Start:

Sep 27, 2022 15:00:00

End:

Sep 30, 2022 15:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

BULL

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Meme

Launchpad:

PinkSale

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về BullDog Inu (BULL)

BullDog Inu là gì?

Bulldog Inu là một dự án hướng tới cộng đồng với các tính năng lan truyền thú vị.

Bulldog Inu muốn xây dựng một chuỗi meme vui nhộn để truyền bá nhận thức về việc nhận nuôi động vật.

Lộ trình phát triển

Lộ trình Bulldoge Inu
Lộ trình phát triển của dự án Bulldoge Inu

Phân bổ token

Phân phối mã thông báo Bulldoge Inu
Phân bổ token

Đội ngũ dự án

Bulldoge Inu Team
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của BullDog Inu (BULL)
Tổng cung:

100,000,000,000,000,000 BULL

Pre Sale:

26,000,000,000,000,000 BULL

Ecosystem:

10,000,000,000,000,000 BULL

Liquidity:

14,000,000,000,000,000 BULL

Khác:

50,000,000,000,000,000 BULL

Pre Sale 26.00%
Ecosystem 10.00%
Liquidity 14.00%
Khác 50.00%