Brokkr (BRO)

Brokkr (BRO)

DeFi

Brokkr sẽ là một nền tảng đầu tư DeFi đơn giản để sử dụng. Brokkr sẽ cho phép đầu tư tự động và tối ưu hóa vào các công cụ DeFi tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của người dùng

Start:

Mar 30, 2022 00:00:00

Ended:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

BRO

Mạng Blockchain:

Tera

Thể loại:

DeFi

Launchpad:

Thorstarter

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Brokkr (BRO)

Brokkr là gì?

Brokkr sẽ là một nền tảng đầu tư DeFi đơn giản để sử dụng. Brokkr sẽ cho phép đầu tư tự động và tối ưu hóa vào các công cụ DeFi tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của người dùng. Brokkr sẽ được kiểm soát thông qua Brokkr DAO với mã thông báo $ BRO sẽ cho phép tất cả chủ sở hữu mã thông báo tham gia quản lý Brokkr và hưởng lợi từ các hoạt động của nó.

Lộ trình phát triển

Lộ trình
Lộ trình phát triển

Phân bổ token

Phân phối
Phân bổ token

Phân Bổ Token Của Brokkr (BRO)
Tổng cung:

1,000,000,000 BRO

Seed Round:

120,000,000 BRO

Private Sale:

80,000,000 BRO

Public Sale:

100,000,000 BRO

Team & Advisors:

150,000,000 BRO

Operations:

100,000,000 BRO

Rewards:

400,000,000 BRO

Community Rewards:

50,000,000 BRO

Seed Round 12.00%
Private Sale 8.00%
Public Sale 10.00%
Team & Advisors 15.00%
Operations 10.00%
Rewards 40.00%
Community Rewards 5.00%