AVANZO

AVANZO

Platform

Avanzo là một giải pháp đầu tư Bất động sản cho thị trường tiền điện tử tận dụng công nghệ blockchain để đầu tư vào lĩnh vực này nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và có thể tiếp cận được với nhiều người trên toàn cầu.

Start:

Aug 15, 2022 00:00:00

Ended:

Aug 20, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Platform

Launchpad:

PinkSale

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về AVANZO

AVANZO là gì?

Avanzo là một giải pháp đầu tư Bất động sản cho thị trường tiền điện tử tận dụng công nghệ blockchain để đầu tư vào lĩnh vực này nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và có thể tiếp cận được với nhiều người trên toàn cầu.

Những tính năng nổi bật của AVANZO

Lộ trình

Chi tiết về Token

Phân bổ Token

Phân Bổ Token Của AVANZO
Tổng cung:

200,000,000

Private Sale:

10,000,000

Public Sale 1:

20,000,000

Public Sale 2:

26,000,000

Team:

10,000,000

Liquidity:

40,000,000

Marketing:

10,000,000

Staking:

74,000,000

Development:

10,000,000

Private Sale 5.00%
Public Sale 1 10.00%
Public Sale 2 13.00%
Team 5.00%
Liquidity 20.00%
Marketing 5.00%
Staking 37.00%
Development 5.00%