Arken Finance (ARKEN)

Arken Finance (ARKEN)

DeFi

1 ARKEN = 0.004 USD

Arken Finance tốm lược sự phức tạp của DeFi, cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng và giúp các nhà giao dịch hoặc người dùng điều hướng trên nhiều chuỗi một cách dễ dàng và hiệu quả.

Start:

Apr 4, 2023 00:00:00

Ended:

Apr 4, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

ARKEN

Thể loại:

DeFi

Mục tiêu gọi vốn:

$2,250,000

Giá mở bán ICO:

1 ARKEN = 0.004 USD

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Arken Finance (ARKEN)

Arken Finance là gì ?

Arken Finance tốm lược sự phức tạp của DeFi, cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng và giúp các nhà giao dịch hoặc người dùng điều hướng trên nhiều chuỗi một cách dễ dàng và hiệu quả.

Lộ trình phát triển

ARKEN-Roadmap

Phân bổ token

ARKEN-Distribution

Token Release Schedule

ARKEN

Phân Bổ Token Của Arken Finance (ARKEN)
Tổng cung:

10,000,000,000 ARKEN

Public Sale:

500,000,000 ARKEN

Investors:

1,350,000,000 ARKEN

Team:

1,500,000,000 ARKEN

Advisors:

150,000,000 ARKEN

Community:

2,000,000,000 ARKEN

Treasury:

2,575,000,000 ARKEN

Airdrop:

100,000,000 ARKEN

Development:

1,825,000,000 ARKEN

Public Sale 5.00%
Investors 13.50%
Team 15.00%
Advisors 1.50%
Community 20.00%
Treasury 25.75%
Airdrop 1.00%
Development 18.25%