Archway (ARCH)

Archway (ARCH)

Blockchain Service

1 ARCH = 0.2 USD

Archway là một chuỗi hợp đồng thông minh được khuyến khích có nguồn gốc từ Cosmos, cho phép các nhà phát triển dễ dàng triển khai các dapp hiệu suất cao để nắm bắt giá trị mà họ tạo ra cho mạng.

Start:

Jun 15, 2023 00:00:00

Ended:

Jun 15, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

ARCH

Mạng Blockchain:

Cosmos

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

$6,000,000

Lượng token bán ra:

30,000,000 ARCH

Giá mở bán ICO:

1 ARCH = 0.2 USD

Chấp nhận thanh toán:

USDT, USDC

Các nước không thể tham gia:

CANADA, CHINA, CONGO, IRAQ, NORTH KOREA, USA

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Archway (ARCH)

Archway là gì?

Archway là một chuỗi hợp đồng thông minh được khuyến khích có nguồn gốc từ Cosmos, cho phép các nhà phát triển dễ dàng triển khai các dapp hiệu suất cao để nắm bắt giá trị mà họ tạo ra cho mạng.

Đặc tính của Archway

Archway-features 

Ứng dụng Archway Archway-tokenomics

Số liệu chi tiết dự án

Archway-tokenmetrics

 

Phân bổ Token

Archway-tokenmetrics

Investors

archway-investors

Phân Bổ Token Của Archway (ARCH)
Tổng cung:

1,000,000,000 ARCH

Early Supporters:

30,000,000 ARCH

Private Sale 1:

120,000,000 ARCH

Private Sale 2:

25,000,000 ARCH

Public Sale:

50,000,000 ARCH

Foundation:

15,000,000 ARCH

Team:

100,000,000 ARCH

Community:

100,000,000 ARCH

Airdrop:

50,000,000 ARCH

Khác:

105,000,000 ARCH

Private Sale 1 12.00%
Private Sale 2 2.50%
Public Sale 5.00%
Foundation 1.50%
Team 10.00%
Community 10.00%
Airdrop 5.00%
Khác 10.50%