Archimedes

Decentralized Finance (DeFi) có tiềm năng cung cấp một nền tảng minh bạch và an toàn hơn cho người dùng. Tuy nhiên, nó đã bị cản trở bởi những bế tắc và xung đột đã hạn chế sự phát triển và áp dụng của nó. Archimedes là một khối lego cơ sở hạ tầng DeFi giúp giải quyết các bế tắc DeFi này.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Archimedes

Archimedes là gì?

Decentralized Finance (DeFi) có tiềm năng cung cấp một nền tảng minh bạch và an toàn hơn cho người dùng. Tuy nhiên, nó đã bị cản trở bởi những bế tắc và xung đột đã hạn chế sự phát triển và áp dụng của nó. Archimedes là một khối lego cơ sở hạ tầng DeFi giúp giải quyết các bế tắc DeFi này.

About Archimedes
Giới thiệu về Archimedes

Phân bổ Token

Token Distribution
Phân bổ Token

Đối tác và Cố vấn

Partners
Đối tác

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

 

Phân Bổ Token Của Archimedes
Tổng cung:

100,000,000

Investors:

15,000,000

Team:

30,000,000

Community:

50,000,000

Development:

5,000,000

Investors 15.00%
Team 30.00%
Community 50.00%
Development 5.00%