AndromedaSwap (ANS)

AndromedaSwap (ANS)

DeFi

AndromedaSwap là một sàn giao dịch phi tập trung của Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được xây dựng dựa trên Chuỗi khối Aleph Zero với mục đích cung cấp cho cộng đồng một phương tiện an toàn và bảo mật để trao đổi tài sản của họ.

Start:

Feb 25, 2023 00:00:00

Ended:

Mar 25, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

ANS

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

DeFi

Launchpad:

None

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Pre Sale:

100000000

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về AndromedaSwap (ANS)

AndromedaSwap (ANS) là gì?

AndromedaSwap là một sàn giao dịch phi tập trung của Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được xây dựng dựa trên Chuỗi khối Aleph Zero với mục đích cung cấp cho cộng đồng một phương tiện an toàn và bảo mật để trao đổi tài sản của họ.

Lộ trình

Phân bổ Token

Staking Rewards – 25%
Liquidity – 32%
Team – 8%
AirDrop – 5%
Marketing & Parntership – 5%
Public Sale – 15%
PreSale – 10%

Lịch mở khóa Token

Đội ngũ dự án

Edima Ottoho: Business Developer
Precious: Project manager / UI Designer
Oshokhai: UI / UX & Frontend Engineer
Zucky:Web3 Engineer

Phân Bổ Token Của AndromedaSwap (ANS)
Tổng cung:

1,000,000,000 ANS

Public Sale:

150,000,000 ANS

Team:

80,000,000 ANS

Liquidity:

320,000,000 ANS

Marketing:

50,000,000 ANS

Airdrop:

50,000,000 ANS

Staking:

250,000,000 ANS

Public Sale 15.00%
Team 8.00%
Liquidity 32.00%
Marketing 5.00%
Airdrop 5.00%
Staking 25.00%