SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network (SQT)

Ended: Jan 01, 1970
SubQuery Network là một hệ thống dữ liệu phi tập trung được xây dựng trên Substrate của Polkadot. SubQuery Network ra đời với mục tiêu giúp cho các ứng dụng tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái của Polkadot dễ dàng tiếp cận với dữ liệu hơn.
Ended ICO
Blockchain Service
Subsocial ( SUB)

Subsocial ( SUB)

Ended: Jan 01, 1970
Subsocial là một nền tảng mở cho các mạng xã hội và thị trường phi tập trung.
Ended ICO
Protocol
Darwinia Commitment Token (KTON)

Darwinia Commitment Token (KTON)

Ended: Jan 01, 1970
KTON là mã thông báo cam kết phái sinh của RING (mã thông báo gốc của Mạng Darwinia), khuyến khích sự tham gia lâu dài
Ended ICO
Metaverse
Darwinia Network (RING)

Darwinia Network (RING)

Ended: Jan 01, 1970
Darwinia là một mạng trung tâm cầu nối đa chuỗi không tin cậy được thiết kế để trở thành lớp nền tảng cho thế hệ tiếp theo của dapp và trò chơi Web3.0.
Ended ICO
Gaming
Altair (AIR)

Altair (AIR)

Ended: Jan 01, 1970
Altair kết hợp cơ sở hạ tầng đầu ngành do Centrifuge xây dựng để tài trợ cho các tài sản trong thế giới thực (RWA) trên Centrifuge Chain, với các tính năng thử nghiệm mới nhất - trước khi chúng xuất hiện trên Centrifuge Chain.
Ended ICO
Platform
Pontem Network (PONT)

Pontem Network (PONT)

Ended: Jan 01, 1970
Pontem Network là một mạng thử nghiệm cho phép bạn xây dựng các dApp tương thích với Diem by Facebook và thử nghiệm chúng mà không có bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào.
Upcoming ICO
Network
Astar Network Crowdloan (ASTR)

Astar Network Crowdloan (ASTR)

Ended: Jan 01, 1970
Astar Network là cầu nối giữa các ứng dụng phi tập trung hoặc blockchains lớp 1 với Polkadot. Astar Network tập trung vào việc tạo ra một hợp đồng thông minh đa chuỗi tương thích với nhiều blockchain khác nhau.
Ended ICO
Blockchain Service
Litentry Crowdloan (LIT)

Litentry Crowdloan (LIT)

Ended: Jan 01, 1970
Litentry là một giao thức Tổng hợp nhận dạng phi tập trung trên nhiều mạng, nó có cơ chế lập chỉ mục DID và mạng tính toán tín dụng dựa trên chất nền.
Ended ICO
Blockchain Service
Moonbeam (GLMR)

Moonbeam (GLMR)

Ended: Jan 01, 1970
Moonbeam là một nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum trên mạng Polkadot giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng có thể tương tác nguyên bản.
Ended ICO
Blockchain Service
Nodle Cash (NODL)

Nodle Cash (NODL)

Ended: Jan 01, 1970
NODL là mã thông báo gốc của Mạng Nodle. Nó dành cho phần thưởng, phí giao dịch, thanh toán và quản trị trên Nodle Chain.
Ended ICO
Network
Parallel Finance (PARA)

Parallel Finance (PARA)

Ended: Jan 01, 1970
Parallel Finance là một tòa nhà DeFi parachain cấp thể chế trong hệ sinh thái Polkadot. Chúng tôi trao quyền cho cộng đồng để kiếm tiền lãi từ tài sản của họ, chú trọng đến sự an toàn và bảo mật cao nhất.
Ended ICO
Protocol