YGG SEA (SEA)

YGG SEA (SEA)

Sep 09, 2740
YGG SEA, subDAO đầu tiên của Yield Guild Games, là một tổ chức tự trị phi tập trung để mua và quản lý các NFT được sử dụng trong metaverse.
Ended ICO
Gaming
Universe Finance (UNT)

Universe Finance (UNT)

Ended: Jan 01, 1970
Universe Finance là một nền tảng quản lý thanh khoản tích cực của Uniswap V3 dựa trên các chiến lược định lượng và xếp hạng rủi ro.
Active ICO
Platform
Play It Forward DAO (PIF)

Play It Forward DAO (PIF)

Ended: Jan 01, 1970
Play It Forward DAO là sự kết hợp độc đáo giữa nền tảng quản lý bang hội (P2E Board) và một bang hội quy mô lớn gồm hàng nghìn học giả (PIF Guild)
Ended ICO
Platform
Merit Circle (MC)

Merit Circle (MC)

Ended: Jan 01, 1970
Merit Circle, xây dựng một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), tập trung vào việc phát triển nền kinh tế chơi để kiếm tiền, với sứ mệnh tối đa hóa giá trị tích lũy trên các trò chơi khác nhau trong metaverse.
Ended ICO
Blockchain Service
Avocado Guild ( AVG)

Avocado Guild ( AVG)

Ended: Jan 01, 1970
Avocado Guild, một blockchain Guild cho các trò chơi để kiếm tiền (P2E).
Ended ICO
Gaming
BlockchainSpace (GUID)

BlockchainSpace (GUID)

Ended: Jan 01, 1970
Blockchain Space là một dự án được thiết kế để trao quyền cho các cộng đồng chơi game kiếm tiền để điều hành các bang hội của riêng họ trong Metaverse.
Ended ICO
Gaming
GOGOcoin (GOGO)

GOGOcoin (GOGO)

Ended: Jan 01, 1970
GOGOcoin là cánh cửa dẫn đến DeFi để người dùng thoát khỏi sự hạn chế của tài chính tập trung và tham gia trật tự tài chính mới.
Ended ICO
DeFi
Popcorn (POP)

Popcorn (POP)

Ended: Jan 01, 1970
Popcorn đang hỗ trợ một sự thay đổi mang tính cách mạng trong các hệ thống toàn cầu thông qua các sản phẩm DeFi có thể truy cập giúp điều chỉnh phúc lợi tài chính với tác động tích cực trên toàn cầu.
Ended ICO
Business
XY Finance (XY)

XY Finance (XY)

Ended: Jan 01, 1970
XY Finance là một nền tảng tổng hợp cross-chain thế hệ tiếp theo tạo điều kiện chuyển giao liền mạch và an toàn tài sản giữa các chain, bao gồm token, NFT… Cuối cùng, điều này sẽ giúp người sở hữu tiền điện tử tiết kiệm thời gian và tiền bạ
Ended ICO
Blockchain Service
AAG Ventures (AAG)

AAG Ventures (AAG)

Sep 09, 9200
AAG Ventures là công ty công nghệ được định vị sẽ trở thành nền tảng chơi để kiếm tiền (play-to-earn) và học để kiếm tiền (learn to earn) hàng đầu với sứ mệnh tạo ra sự tự do kinh tế trên toàn thế giới thông qua metaverse và mục tiêu đưa 100 triệu người đến với metaverse vào năm 2030.
Ended ICO
Blockchain Service
POLYGEN (PGEN)

POLYGEN (PGEN)

Ended: Jan 01, 1970
Polygen is the first truly decentralized launchpad where anyone can launch their project with no gatekeepers and are free to innovate and experiment.
Ended ICO
Launchpad
Tempus (TEMP)

Tempus (TEMP)

Ended: Jan 01, 1970
Tempus là một giao thức mã hóa lợi nhuận và tỷ lệ cố định trong tương lai được xây dựng trên mạng Ethereum. Tempus cũng hoạt động như một công cụ tổng hợp lợi nhuận nhằm mục đích mang lại lợi nhuận bổ sung từ các mã thông báo.
Ended ICO
Protocol