MoveZ (MOVEZ)

MoveZ (MOVEZ)

Ended: Jan 01, 1970
Được thúc đẩy bởi tham vọng của bạn và công nghệ Web3 mới nhất, MoveZ đang thúc đẩy một cuộc cách mạng về thể dục - và bạn là một phần của nó!
Active ICO
Gaming
BANCC (sBanc)

BANCC (sBanc)

Ended: Jan 01, 1970
Bancc là nhà cung cấp giải pháp thanh toán phi tập trung đa năng.
Ended ICO
Finance
Metamate (MTM)

Metamate (MTM)

Ended: Jan 01, 1970
Mục tiêu của Metamate là xây dựng Thành phố Mingle - một siêu thị thực sự, nơi bạn có thể trải nghiệm một cuộc sống phi thường và thú vị!
Ended ICO
Metaverse
ETNA Metabolism (MTB)

ETNA Metabolism (MTB)

Sep 09, 7600
Mã thông báo MTB là tiện ích của mạng và mã thông báo Phần thưởng Trò chơi. Nó là một mã thông báo phần thưởng đa tiện ích cho hệ sinh thái trò chơi 
Ended ICO
Gaming