LunchDAO niêm yết trên Gate.io

💥Thông báo về niêm yết mới💥
📣LunchDAO (LUNCH) sẽ niêm yết trên Gate.io
🔥Cặp giao dịch: LUNCH/USDT
🔥Ngày giao dịch: 10:00 AM (UTC), 15.06.2022

Leave a comment