Acala niêm yết trên kucoin

💥Thông báo về niêm yết mới💥
📣Acala (aUSD) sẽ niêm yết trên Kucoin
🔹Cặp giao dịch: aUSD /USDT
🔹Nạp: Đã mở
🔹Ngày giao dịch:10:00 (UTC) – 10.05.2022
🔹Rút: 10:00 (UTC) -11.05.2022

 

Leave a comment