Acala niêm yết trên kucoin

?Thông báo về niêm yết mới?
?Acala (aUSD) sẽ niêm yết trên Kucoin
?Cặp giao dịch: aUSD /USDT
?Nạp: Đã mở
?Ngày giao dịch:10:00 (UTC) – 10.05.2022
?Rút: 10:00 (UTC) -11.05.2022

 

Leave a comment