BicycleFi (BCF)

BicycleFi (BCF)

Ended: Jan 01, 1970
BicycleFi là một ứng dụng phong cách sống trên Web3 với các yếu tố Social-Fi và Game-Fi.
Upcoming ICO
Gaming
MoveZ (MOVEZ)

MoveZ (MOVEZ)

Ended: Jan 01, 1970
Được thúc đẩy bởi tham vọng của bạn và công nghệ Web3 mới nhất, MoveZ đang thúc đẩy một cuộc cách mạng về thể dục - và bạn là một phần của nó!
Active ICO
Gaming
Metamate (MTM)

Metamate (MTM)

Ended: Jan 01, 1970
Mục tiêu của Metamate là xây dựng Thành phố Mingle - một siêu thị thực sự, nơi bạn có thể trải nghiệm một cuộc sống phi thường và thú vị!
Ended ICO
Metaverse
DOTPad

DOTPad

Ended: Jan 01, 1970
DOTPad is the Next Project in the BlueZilla ecosystem.
Ended ICO
Platform
Verve (VERVE)

Verve (VERVE)

Ended: Jan 01, 1970
Verve với tư cách là người phát trực tiếp/người sáng tạo sẽ cung cấp tất cả các công cụ để tạo nội dung tương tác, hấp dẫn để người dùng hiện thực hóa ước mơ của mình
Ended ICO
Platform